W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 12 do 25 marca.

Dodatkowo, na podstawie ustaleń Dyrektorów placówek oświatowych naszej gminy i przedstawiciele Rad Rodziców poszczególnych placówek oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do dnia 25 marca 2020 r. (środa) zawieszone zostają wszystkie zajęcia (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz egzaminy klasyfikacyjne) w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie.

W tych dniach odwołane zostały również kursy autobusów szkolnych.

Zaleca się systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły oraz sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komentarze

Komentarze z FB