Przy okazji konkursu ortograficznego zorganizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Rękowie, dzisiaj rano muzykujące dzieci związane z Rękowską Edukacją Domową wystąpiły dla stacjonarnych kolegów i koleżanek. W ramach repertuaru można było usłyszeć wykonanie znanych i mniej znanych melodii na skrzypcach i wiolonczeli, a po części instrumentalnej, Rękowskie dzieciaki ED, w ramach wymiany doświadczeń z nauki historii przedstawiły stacjonarnym kolegom ze szkoły własną wersję pocztu królów polskich.

Komentarze

Komentarze z FB