Poniżej prezentujemy wyniki sprawdzianu szóstoklaskistów w NSP w Rękowie na tle wyników wojewódzkich:

NSP Ręków Województwo dolnośląskie
język polski 77,5 70,0
matematyka 85,0 52,5
język angielski 99,0 71,6
wynik sumaryczny 81,5 61,5

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom!

Komentarze

Komentarze z FB