„Tylko nie o smoku” – konkurs literacki na nową legendę wawelską

Nawiązując do dziejów Wzgórza Wawelskiego, napisz nową legendę wawelską. Zapomnij, że kiedykolwiek istniał smok wawelski, wymażz pamięci drewnianą głowę kobiety z opaską na ustach, nie powtarzaj opowieści o słynnym błaźnie króla Zygmunta I. Użyj wyobraźni i powiąż ją z historycznymi faktami. Być może Twoja legenda okaże się jeszcze ciekawsza.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy 4-7).
Zadaniem konkursowym jest napisanie nowej legendy wawelskiej. Tekst pracy powinien łączyć fakty historyczne z fikcją literacką, ale opisywane wydarzenia powinny być umiejscowione w konkretnym momencie rzeczywistych dziejów Wzgórza Wawelskiego. Jak wskazuje tytuł konkursu, postać smoka nie może występować w nadesłanych pracach. Uczestnicy mogą wykorzystać inne postacie ze znanych wawelskich legend.

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Tekst musi być napisany samodzielnie przez jednego autora.

Wymagania techniczne: prace powinny być napisane komputerowo i wydrukowane do objętości 4 stron formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

Prace konkursowe należy oddać do pani Joanny Rudeckiej do dnia 6 listopada.

Komentarze

Komentarze z FB