Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali w zeszłym roku 1% podatku dla Stowarzyszenia AKTYWNI. W tym roku ponawiamy prośbę o podarowanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia AKTYWNI, które prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie.

Jak przekazać podatek?

Wystarczy, że wypełniając formularz PIT, wypełnisz dwa pola, które są wymagane do przekazania 1% podatku. W te pola wpisz nasz numer KRS: 0000388306 oraz kwotę, którą chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekroczyć 1% należnego podatku.

Pamiętaj, że w razie pomyłki, szczególnie w numerze KRS naszego stowarzyszenia, pieniądze nie zostaną przekazane na nasze konto, a korekta może okazać się niemożliwa.

Dane naszego stowarzyszenia możesz zweryfikować pod adresem: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=210388

 

Komentarze

Komentarze z FB