Polityka prywatności

AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu zwane dalej Stowarzyszeniem, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego, kto współpracuje lub korzysta z zasobów  Stowarzyszenia obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://rekowszkola.org/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Stowarzyszenie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie serwisów Stowarzyszenia oraz nie korzystanie z produktów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Stowarzyszenia mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które zostaną Państwo poproszeni, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Stowarzyszenie rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów, listy okolicznościowe (np. życzenia, komentarze itp.) oraz aktualności związane ze szkołą w Rękowie i szeroko rozumianą Edukacją Domową.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Stowarzyszenia przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Stowarzyszenie nie ma możliwości zabezpieczenia Państwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Stowarzyszenia  i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Stowarzyszenie nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Stowarzyszenia mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystywane są w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla serwisów Stowarzyszenia.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Portal RekowSzkola.org został stworzony, aby pomagać rodzicom podejmującym trud edukacji domowej. Mimo to, prezentowane  rozwiązania praktyczne nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co znajduje się na stronach portalu RekowSzkola.org. Porady, które Stowarzyszenie udostępnia, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte na stronie RekowSzkola.org artykuły własne i artykuły gości zawsze zgadzają się z opinią Stowarzyszenia i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Stowarzyszenia.