MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI IM. WANDY CHOTOMSKIEJ

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.
2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
3. Prace konkursowe należy przekazać do pani Joanny Rudeckiej do 22 grudnia 2017 roku. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o napisanie kilku wierszy.
4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość.
5. Teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.
7. Prace oceniane będą w kategoriach:
• poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI , uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
• proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie.
11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie regionalnej.

Komentarze

Komentarze z FB