Podczas kolejnego spotkania homeschoolersów, rodziny z rękowskiej edukacji domowej uczestniczyły w warsztatach plastycznych, inspirowanych architekturą książki. Spotkanie odbyło się w Muzeum Powozów w Galowicach, które dzieci nauczane w domu miały już okazję zwiedzić w kwietniu tego roku. Organizatorzy byli zachwyceni frekwencją i zainteresowaniem – na szczęście materiałów wystarczyło nawet dla spóźnialskich.

Najpierw redaktorzy z wydawnictwa Warstwy rozmawiali z dziećmi o książkach. Podczas tego dialogu dowiedzieliśmy się o liternictwie, skrzydłach, blokach, okładkach twardych i miękkich, stronach tytułowych, spisach treści i innych, również ruchomych, częściach książki. Wszystkie te pojęcia zilustrowane były przykładami, wyśmienicie wydanych książek, które w rękach prowadzącego ożywały i odkrywały przed dziećmi swoje tajemnicze oblicza.

Z prezentacji nauczyliśmy się również, w jaki sposób do książki trafiają ilustracje, na przykładzie oryginalnej pięćdziesięcioletniej ilustracji Mieczysława Piotrowskiego, do której tłumnie podbiegły wszystkie dzieci.

Po prezentacji dzieciom udostępniono teczki, kartony, taśmy, kleje, nożyczki, koperty, torebki i inne materiały plastyczne, z których dzieci stworzyły książki, o jakich, prawdopodobnie, nie śniło się żadnemu wydawcy.

Komentarze

Komentarze z FB