XI DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „A gdyby tak …”

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych.

Tematyka prac (epickich lub poetyckich) związana z podtytułem konkursu: „A gdyby tak …” (interpretacja tematu jest dowolna),
podpisane pseudonimem i z oznaczoną kategorią wiekową;
napisane czcionką 12 Times New Roman – bez ozdabiania tekstu.

Termin składania tekstów: do 20. 11. 2017r. (do pani Joanny Rudeckiej).

Komentarze

Komentarze z FB